Số Linh hồn “6”

Linh hồn của tôi được thỏa mãn khi tôi có con cái. Hoặc khi tôi có được công ty riêng cùng hàng tá trách nhiệm phải mang. Hay là lúc người ta kính trọng tôi và công nhận mọi việc khó khăn mà tôi đã làm. Và trong cuộc sống, khi tôi được người khác cần đến và tri ân.