Số Linh hồn “7”

Linh hồn của tôi được thỏa mãn khi tôi ở một mình cùng với các ý tưởng và giữa vẻ đẹp thiên nhiên – đại dương, núi non và rừng cây gỗ đỏ; khi tôi tìm được bản thể thiêng liêng mà tôi thật sự tin tưởng.