Gift code Game

(2 đánh giá của khách hàng)

150,000

 • Đây là Tài khoản Paypal Việt Nam đã lên seller và đã xác minh thẻ. Acc paypal seller nhận tiền đa phần không bị hold 21 ngày. (Nhận tiền dạng goods service giữa các acc Paypal sẽ không hold. Còn nhận tiền eBay thì tuỳ từng đơn, nên chúng tôi không cam kết 100% vấn đề này.)
 • Chú ý: Acc không hold chứ không có nghĩa là sẽ không bao giờ bị limit, vì điều này phụ thuộc vào cách sử dụng của bạn.
 • Tài khoản được tạo từ 2 tháng trở lên; Có email thông báo đã lên seller từ paypal
Danh mục:
 • Đây là Tài khoản Paypal Việt Nam đã lên seller và đã xác minh thẻ. Acc paypal seller nhận tiền đa phần không bị hold 21 ngày. (Nhận tiền dạng goods service giữa các acc Paypal sẽ không hold. Còn nhận tiền eBay thì tuỳ từng đơn, nên chúng tôi không cam kết 100% vấn đề này.)
 • Chú ý: Acc không hold chứ không có nghĩa là sẽ không bao giờ bị limit, vì điều này phụ thuộc vào cách sử dụng của bạn.
 • Tài khoản được tạo từ 2 tháng trở lên; Có email thông báo đã lên seller từ paypal

2 đánh giá cho Gift code Game

 1. Smearce

  canadian pharmacy cialis 20mg The surgeon makes a small incision in the umbilicus and lower pelvis and carbon dioxide is injected to distend the abdomen

 2. emainly

  grinning, Froya snatched the Soul Binding from Rogge s hand, but she did not expect it to be so heavy, Just a week ago, this was Rogge blood pressure medication high triglycerides s living expenses and tuition for one year buying cialis online forum

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.